• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

موقعیت

آذربایجان غربی، مهاباد.

زمان بندی دفتر

هر روز هفته : 15-7:30

تلفن

0098-4431210000

تازه ترین فیلم

در سال جهش تولید و همزمان با شروع ماه مهمانی خدا افزایش تولی

تازه ترین تصویر

تبریک عید سعید فطر

اخبار اخیر

از شرکت

امیدواران امروز ، فاتحان فردا

کتاب زندگی نامه واقعی مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مجموعه ما

زنجیره یکپارچه