• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.

موقعیت

آذربایجان غربی، مهاباد.

زمان بندی دفتر

هر روز هفته : 15-7:30

تلفن

0098-4431210000

تازه ترین فیلم
ششمین نمایشگاه بین المللی فیداکسپو با حضور مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد و رییس سازمان دامپزشکی کل کشور و معاون امور تولیدات دامی

ششمین نمایشگاه بین المللی فیداکسپو

تازه ترین تصویر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه

اخبار اخیر

از شرکت

امیدواران امروز ، فاتحان فردا

کتاب زندگی نامه واقعی مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

مجموعه ما

زنجیره یکپارچه