• دهکده جهانی، امنیت غذایی، مزارع پرطلایی.
تازه ترین اخبار
تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری

2 مرداد 1400

خواندن خبر

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسب

1 مرداد 1400

خواندن خبر

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

26 تیر 1400

خواندن خبر

تسلیت والده گرامی جناب مهندس حبیب بابائیان

24 تیر 1400

خواندن خبر

انتخابات تعاونی زنجیره های تولید گوشت مرغ و کسب بیشترین رای توسط رضا سواری

22 تیر 1400

خواندن خبر

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

9 تیر 1400

خواندن خبر

تشکر گوفاری مهاباد

29 خرداد 1400

خواندن خبر

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در

23 فروردین 1400

خواندن خبر

تور مجازی شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت سفید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

18 اسفند 1399

خواندن خبر

حضور و بازدید مدیر عامل بانک رفاه کارگران از مجموعه زنجیره یکپارچه کیو

10 اسفند 1399

خواندن خبر

بازتاب رسانه ها از کارآفرین برتر ملی حاج آقا رضا سواری

7 بهمن 1399

خواندن خبر

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ

29 دی 1399

خواندن خبر

2

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر و سپاس مرکز سالمندان امین الاسلام مهاباد از حاج رضا سواری

خواندن خبر

1

مرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تبريك فرزندان پرسنل شركت زنجيره يكپارچه كيوان مرغ پرطلاي مهابادبمناسبت تولد مديرعامل

خواندن خبر

26

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تقدیر باشگاه ورزشی شاهو مهاباد از مدیریت شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

24

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تسلیت والده گرامی جناب مهندس حبیب بابائیان

خواندن خبر

22

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

انتخابات تعاونی زنجیره های تولید گوشت مرغ و کسب بیشترین رای توسط رضا سواری

خواندن خبر

9

تیر

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

برگزاری نشست تخصصی و سراسری فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

خواندن خبر

29

خرداد

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تشکر گوفاری مهاباد

خواندن خبر

23

فروردین

1400

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور مديريت محترم شعب بانك تجارت استان اذربايجان غربي و هيات همراه در شركت زنجير

خواندن خبر

18

اسفند

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

تور مجازی شرکت زنجیره یکپارچه تولید گوشت سفید کیوان مرغ پرطلای مهاباد

خواندن خبر

10

اسفند

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور و بازدید مدیر عامل بانک رفاه کارگران از مجموعه زنجیره یکپارچه کیوان مرغ پرط

خواندن خبر

7

بهمن

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

بازتاب رسانه ها از کارآفرین برتر ملی حاج آقا رضا سواری

خواندن خبر

29

دی

1399

کیوان مرغ پرطلای مهاباد

حضور جناب آقاي مصور رئيس محترم حوزه بانك ملت در دفتر شرکت کیوان مرغ

خواندن خبر